PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů

Vaše osobní údaje zpracovává MimiConcept, s.r.o.,  Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 04740408 spisová značka C 252826/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „my“), který je i správcem vašich osobních údajů.

Připravili jsme pro vás tyto informace o zpracování vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste uživatelem webových stránek www.CzechHomesForUkraine.com (dále jen „webové stránky“).

Osobní údaje, které zpracováváme

Některé vaše osobní údaje jsou nezbytné k řádnému plnění účelu webu.

Jedná se o tyto vaše údaje:

- jméno a příjmení;

- adresa bydliště;

- telefonní číslo a e-mail;

- informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.);

- přihlašovací údaje k vašemu uživatelskému účtu.

Důvody zpracování údajů

Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

Zveřejnění neúplných a modifikovaných údajů za účelem zprosttředkování pomoci ukrajinským uprchlíkům s ohledem na konflikt, který se na území Ukrajiny odehrává.

Doba uchování údajů

Pokud nám své údaje poskytnete, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby smazání vašich údajů, a to třeba z důvodů opětovného zveřejnění vašich údajů a dalších.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je určena takto:

- po dobu trvání spolupráce mezi námi;

- po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);

- po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);

- po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Cookies

Pro fungování webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, analytické a marketingové cookies.

Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku.

Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. 

Marketingové cookies umožňující např. remarketing na webových stránkách rovněž používáme. Díky tomu vám můžeme nabízet naše zboží prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.

 

Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:

IP adresa Vašeho počítače.

Jaké cookies využíváme? A za jak dlouho je smažeme?

_ga - 2 roky

_gid - 24 hodin

_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.

I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, a nebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu info@czechhomesforukraine.com. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme. 

Souhlas se zpracováním tzv. „marketingových cookies“ můžete udělit i odvolat prostřednictvím vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům či správcům osobních údajů:

- Služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

- Správce webu Václav Petr, IČO 11761652, se sídlem Laudova, Praha.

- Společnost PSN s.r.o.,IČO 17048869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov,

- Vaše údaje můžeme za účelem rozšíření charitativní pomoci předat i jiným ostatním charitativním institucím

- Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Vaše práva

Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu a nebo na e-mail info@czechhomesforukraine.com. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na info@czechhomesforukraine.com a my vám co nejdříve odpovíme.